Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren winkel
Woensdag : 9u – 12u en 13u – 16u
Eerste zaterdag vd maand tussen 13u en 15u
Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren voor het binnenbrengen materiaal
Maandag en Dinsdag : 9u30 – 12u 
Eerste zaterdag vd maand tussen 10u en 12u 
Voorzitter 
Rita De VIs
Email : ritadevis1958@gmail.com
Tel : 0474 05 33 08
 
Vanaf 1 december 
aanvaarden wij enkel nog kledij, schoenen, bed- en badlinnen, 
speelgoed,  kinderboeken en kinderfietsen.

Met deze producten kunnen wij mensen met  financiële moeilijkheden helpen.

Let op ! Het magazijn is uitzonderlijk gesloten op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2023.

Nieuwsbrief De Tondeldoos December 2022

Beste vrienden en sympathisanten, Beste donateurs,

Zoals de lente losbarst in kleine knoppen, maan na maan onder de hemel groeit, de zee toch weer vanuit haar verte komt.

Zo begint alles altijd weer opnieuw. In de ochtend van de dag, in het licht van het leven, wensen wij jullie dagen vol zon en een hoopvol jaar. 

Van harte vrijwilligers en gezinnen.

 

 

 

Vlaams minister Benjamin Dalle erkent vanaf 1 januari 2023 zeven bijkomende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Waaronder ook Kinderfonds De Tondeldoos !

 

NIEUWSBRIEF DE TONDELDOOS december 2022

Vlaanderen kent al sinds het armoededecreet in 2003 een structureel kader om de participatie van mensen in armoede aan het beleid te verzekeren. In 2009 werd hier uitvoering aan gegeven met onder meer de erkenning en subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen. Sinds de laatste uitbreiding in 2013 werden er 52 van deze verenigingen erkend en gesubsidieerd. Dit voorjaar besliste de Vlaamse Regering om dit aantal op te trekken tot 58.

De verenigingen werken volgens 6 criteria: armen verenigen zich, armen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming en armen blijven zoeken.

Deze erkenning is een bevestiging van het werk dat wij al jaren doen. Namelijk mensen in armoede helpen hun eigen krachten en het geloof in zichzelf terug te vinden. Door hen actief te betrekken bij DE TONDELDOOS kunnen zij de werking mee bepalen. Zij zijn het beste geplaatst om aan te geven wat goede oplossingen zijn en hoe we de kloof tussen mensen in armoede en de aanpak van die armoede kunnen verkleinen. En hoe we kinderen die opgroeien in armoede kansrijker kunnen maken. Zij zijn immers de volwassen van morgen !

Meer lezen :  www.netwerktegenarmoede.be/nl

 

 

De Tondeldoos-Magazijn

Op 1 februari schakelt De Tondeldoos over van de klassieke voedselbedeling naar een winkelmodel.

 

 

Met de opstart van het winkelmodel stappen wij af van de klassieke voedselbedeling waar de gezinnen die wij ondersteunen maandelijks een voedselpakket konden komen ophalen.

Met het winkelmodel krijgen de gezinnen meer keuzevrijheid. Zij krijgen een aantal punten toegekend volgens de gezinssamenstelling. Hiermee kunnen zij de producten kiezen waar zij het meeste nood aan hebben.


Wil je onze werking beter leren kennen?
Breng ons een bezoekje op maandag en dinsdag voormiddag of woensdag ganse dag. Onze vrijwilligers staan klaar voor jullie!

Briel 17 Loods 5 9200 Baasrode

 

Kinderfonds De Tondeldoos boek_nieuwsbrief

Op vrijdag 9 december stelde de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2022 voor.

 

In dit 31ste Jaarboek behandelen diverse auteurs niet alleen de armoedesituatie in België, maar ook de mondiale mechanismen die armoede en ongelijkheid creëren en in stand houden. Ook meer algemene analyses over armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid komen aan bod.

Een greep uit de bijdragen:

Wat kan de filosofie ons vertellen over sociale ongelijkheid?

Hoe verandert het beeld van armoede als we rekening houden met vermogens en schulden?

Hoe groot is de non-take up van het leefloon, de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg en de verwarmingstoelage?

Ongeveer de helft van de personen ( tss 18 en 64 jaar ) die recht heeft op deze toelagen ontvangt deze niet: leefloon: 37% à 51%, verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg: 39% à 51% en verwarmingstoelage: 78% à 94%.


Meer lezen: jaarboek-armoede

 

Vrijwilliger worden bij De Tondeldoos? Dat kan!

 

De Tondeldoos nieuwsbrief 2022

Vrijwilligers aan de slag op een van de vele Tondelbeurzen

 

Wil jij gezinnen en kinderen die het minder goed hebben helpen? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken.
Vrijwilligers kunnen verschillende taken op zich nemen: verstrekken van noodhulp, huisbezoeken, openhouden ontmoetingsruimte, enz…


Interesse: 0474/05.33.08 of mailtje naar ritadevis1958@gmail.com

 

Merci voor alle steun en hulp in 2022.

 

Aan de vele donateurs en sympathisanten: jullie steun helpt ons om onze doelstellingen te realiseren. Maar er is meer dan dat. Jullie maken mee de brug tussen de wereld van mensen met en mensen zonder kansen. Bedankt
voor de financiële hulp en om ambassadeur te zijn.

 

De Tondeldoos nieuwsbrief 2022

 

 

Meer Artikels

Welkom terug