Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren winkel
Woensdag : 9u – 12u en 13u – 16u
Eerste zaterdag vd maand tussen 13u en 15u.
Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren voor het binnenbrengen materiaal
Maandag en Dinsdag : 9u30 – 12u 
Eerste zaterdag vd maand tussen 10u en 12u. 

 Alle andere momenten worden beschouwd als SLUIKSTORTEN. 
Er is camerabewaking.
 
Voorzitter 
Rita De VIs
Email : ritadevis1958@gmail.com
Tel : 0474 05 33 08
 

Vanaf 1 december 2023 aanvaarden wij enkel nog kledij (voor jong en oud), schoenen, donsdekens, bed-, bad- en keukenlinnen, 
speelgoed (behalve puzzels),  kinderboeken en kinderfietsen.  Ook juweeltjes, handtassen, sjaaltjes, verzorgingsproducten en maandverband nemen wij dankbaar aan.
OPGELET: WIJ NEMEN HET MATERIAAL ENKEL AAN IN GOEDE EN PROPERE STAAT ! 

We helpen gezinnen en kinderen in nood.

Wie zijn wij

Ons verhaal

In 2004 signaleerde een groep leerkrachten dat er in de Grembergse scholen (deelgemeente van Dendermonde) heel wat kinderen in armoede school liepen. Een werkgroep van een 12-tal vrijwilligers heeft dit signaal ter harte genomen en richtte op 27 april 2004 het Kinderfonds De Tondeldoos op.
Het doel was om gezinnen en kinderen in een financieel kwetsbare situatie te ondersteunen op psychosociaal en materieel vlak met bijzondere aandacht voor de kinderen. 

Bij aanvang werd er een tiental gezinnen ondersteund. Ondertussen is dit
aantal gestaag gegroeid tot 170 gezinnen en 420 kinderen ( 2022) en werd het werkingsgebied uitgebreid naar Dendermonde en haar deelgemeenten.

Op 10 februari 2014 werd het Kinderfonds de Tondeldoos een vzw.
Is sedert 1 januari 2023 door het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend als vereniging waar armen het woord nemen en is lid van welzijnsschakels en het netwerk tegen armoede.

De werking van Kinderfonds De Tondeldoos wordt gedragen door vrijwilligers, een grote groep mensen die vanuit maatschappelijk engagement, maar evenzeer vanuit maatschappelijke verontwaardiging,  de strijd tegen kinderarmoede, structurele armoede en sociale uitsluiting wil aangaan.

Kinderfonds De Tondeldoos kan rekenen op een de steun van het stadbestuur van Dendermonde, service-clubs, bedrijven en individuele donateurs om haar doelstellingen te realiseren. Deze samenwerking draagt tevens bij tot het
maatschappelijk draagvlak om armoede te bannen.

Onze missie

Kinderfonds De Tondeldoos wil mensen in armoede helpen hun eigen krachten en het geloof in zichzelf terug te vinden. Doordat zij actief betrokken worden bij Kinderfonds De Tondeldoos kunnen zij de werking mee bepalen. Zij zijn het beste geplaatst om aan te geven wat goede oplossingen zijn en hoe we de kloof tussen mensen in armoede en de aanpak van die armoede kunnen verkleinen.

Bijzondere aandacht geven wij aan de kinderen, omdat kinderen die opgroeien in armoede een groter risico lopen om in de armoedespiraal te blijven zitten. De kansen op onderwijs gaaf houden is een van de speerpunten in de werking van Kinderfonds De Tondeldoos.

Deze missie is de basis van de maatschappelijke doelstellingen van Kinderfonds De Tondeldoos, namelijk de bestrijding van de kinderarmoede door:

  • het verhogen van de zelfredzaamheid van de kinderen en hun gezin;
  • het ondersteunen van de gezinnen bij het uitbouwen van een sociaal netwerk;
  • het ondersteunen van de gezinnen bij het uitputten van hun rechten;
  • het bieden van materiële hulp “noodhulp onder protest “;
  • het signaleren van uitsluitingsmechanismen en mee zoeken naar oplossingen hiervoor;
 

Voor de realisatie van deze doelstellingen kan Kinderfonds De Tondeldoos beroep doen op volgende pijlers :

  • psychosociale en opvoedingsondersteuning in de thuissituatie,
  • huistaakbegeleiding,
  • vrijetijdsparticipatie en ontmoeting,
  • materiële ondersteuning

Onze waarden

De V van vrijwillig:

In de Kinderfonds De Tondeldoos zetten wij ons in uit vrije wil. En dat is misschien een open deur in trappen,  maar toch. Het feit dat we allen vrijwilligers zijn,  is een enorme kracht. Voor de gezinnen maakt het een groot verschil dat wij vrijwilligers en dit doen zonder iets voor terug te vragen. Het geeft hen het gevoel “iemand” te zijn.

De V van verbondenheid:

Wij voelen ons sterk verbonden met de gezinnen. Wij zijn hun bondgenoot in hun strijd tegen de armoede en de uitsluiting. Wij gaan samen met hen op weg, vaak voor vele jaren, en delen hun kleine en grote zorgen. Wij gaan letterlijk samen op pad , vieren samen feest en gaan samen op uitstap. Dit alles gewoon “samen”  doen is het beste bindmiddel.

De V van vertrouwen:

Vertrouwen is een belangrijke waarde in de Tondeldoos. Vertrouwen in elkaar ? Zeker en vast ! Maar bovenal het vertrouwen in de kracht van de gezinnen. Elke dag opnieuw zien wij hoe mensen in armoede en uitsluiting vechten om voor hun kinderen en hun gezin een menswaardig bestaan uit te bouwen en de eindjes aan elkaar te knopen.  Zij doen dit met veel verantwoordelijkheidszin en met veel creativiteit.

De V van verontwaardiging:

De laatste V of is het een V als rode draad? Want de verontwaardiging is onlosmakelijk verbonden met de Tondeldoos en ons engagement in de samenleving. Jammer genoeg moeten we niet veel moeite doen om onze verontwaardiging te voeden. Dagelijks worden wij geconfronteerd met sociale onrechtvaardigheden – uitsluiting – vooroordelen.

Board of Directors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Shelia Reyes

Chairman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anthony Pena

Vice Chair

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Amy Norman

Treasurer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mary Mitchell

Secretary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Administration & Staff

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Harold Torres

Transitions Coordinator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gloria Peterson

Program Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hannah Jackson

Office Administrator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Clarra Bloomberg

Secretary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mark Brooks

Housing Specialist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kevin Stanley

Employment Services Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Raak betrokken

Je kan ons helpen op verschillende manieren…

Doneer

Het Kinderfonds ‘De Tondeldoos’ is financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften, ook materiële, worden in dank aanvaard.

Word vrijwilliger

De Tondeldoos is bestendig op zoek naar vrijwilligers bereid om gezinnen te begeleiden of gewoon om praktische hulp te bieden.

Welkom terug